Rajd Dakar 2015. Etap 1, Rafał Sonik o wrażeniach po odcinku.