Rajd Dakar 2015. Etap 3, pomyłka w nawigacji i strata 5 minut.