Rajd Sardynii 2015 – Rafał Sonik ściganie do zmroku, pomoc rodaka i parujące gogle