Gratulacje Prezydenta RP dla Rafała Sonika i Krzysztofa Hołowczyca