Inicjatywy społeczne


Świadomi społecznie przedsiębiorcy wychodzą poza obowiązki, które są im narzucane prawnie, część zarobionych przez firmę pieniędzy przeznaczana jest na cele społeczne.

Pieniądze dla Rafała Sonika to nie cel, ale jedynie środek do urzeczywistniania marzeń. Jak sam często podkreśla, otrzymał wielki dar od losu, ponieważ może pozwolić sobie na realizacje swoich pasji. Dlatego chce się tym przywilejem dzielić z innymi. Najlepszym przykładem jest Stowarzyszenie Siemacha, która za cel stawia sobie wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych wśród dzieci i młodzieży zamieszkujących południe Polski. Krakowianin od niemal 20 lat bardzo aktywnie angażuje się w działalność tej organizacji, nie tylko wspierając finansowo jej inicjatywy, ale również organizując dla jej wychowanków treningi, górskie rajdy i wiele innych aktywności. Właśnie Siemasze zadedykował wszystkie swoje starty, począwszy od Dakaru w 2014 roku.

Quadowiec i prezes Gemini Holding od najmłodszych lat jest również związany z Tatrami, a w szczególności ze „świętą górą narciarzy” – Kasprowym Wierchem. Stowarzyszeni Czysta Polska, które powołał do życia i którego jest prezesem, od trzech lat organizuje wielkie sprzątanie naszych najwyższych gór. Projekt Czyste Tatry to nie tylko doraźna dbałość o ten cud natury, ale przede wszystkim próba zmieniania świadomości odwiedzających go turystów.

Rafał Sonik angażuje się również w inicjatywy mające na celu rozwój społeczno-kulturalny Zakopanego i okolic. Objawia się to przede wszystkim w działalności nieformalnej grupy „Przyjaciół Kasprowego Wierchu”, która co roku spotyka się podczas ekumenicznej mszy na szczycie Kasprowego Wierchu. Główny cel jej istnienia, to jednak aktywizacja i wsparcie dla osób zasłużonych dla rejonu polskich Tatr.