SONIK ŚWIĘTUJE PIĄTY PUCHAR ŚWIATA NA MAROKAŃSKICH WYDMACH!!!