Rajd Sardynii: walka wet za wet na etapie maratońskim