Podwójny sukces i wielkie szczęście, Sonik przetoczył się przez metę